Önemli Tarihler
 

Özet Gönderimi için Son Tarih:

1 Eylül 2021 20 Eylül 2021

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi:

3 Eylül 2021 27 Eylül 2021

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih:

30 Ekim 2021 9 Kasım 2021

Kabul Edilen Tam Metinlerin Bildirimi:

5 Kasım 2021 15 Kasım 2021

Kongre Ücreti Son Ödeme Tarihi:

1 Ekim 2021 30 Eylül 2021 

Kongre Programının Bildirimi:

1 Ekim 2021

Kongre Tarihi:

9-10 Ekim 2021