Önemli Tarihler
 

Özet Gönderimi için Son Tarih:

8 Kasım 2022

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi:

15 Kasım 2022

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih:

15 Aralık 2022

Kabul Edilen Tam Metinlerin Bildirimi:

18 Aralık 2022

Kongre Ücreti Son Ödeme Tarihi:

21 Kasım 2022 

Kongre Programının Bildirimi:

23 Kasım 2022

Kongre Tarihi:

29-30 Kasım 2022