Ana Sayfa
 

00 gün 00 saat 00 dk 00 sn

ICOLDE 2022 Tam Metin Bildiri Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

ICOLDE 2022 Özet Metin Bildiri Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2nd ICOLDE 2022 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022

29-30 KASIM 2022

 

SUNUM YAPACAKLARIN DİKKATİNE!!!SUNUM ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER İÇİN TIKLAYINIZ

3 BOYUTLU SANAL ORTAMDA ONLINE KATILIM

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde “2nd ICOLDE 2022 International Congress on Open Learning and Distance Education 2022” gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması "sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında açık ve uzaktan öğretim uygulamaları" olacaktır. Kongremiz, tüm aşağıdaki konu başlıklarını ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kongrede çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları online 3 boyutlu ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler bildiri kitabında yayımlanacaktır. Seçilen tam metin bildirilerden uluslararası yayınevi olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinden yayımlanacak olan alana özgü kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede bilim insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmaya davet edilmektedir.

Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Alanları Temelinde

 • Açık ve Uzaktan Öğretim Uygulamalarında
  • Ders Tasarımı
  • İçerik Tasarımı
  • Yöntem ve Teknikler
  • Geliştirme Araçları ve Uygulamaları
  • İletişim Araçları ve Uygulamaları
  • Etkileşim Araçları ve Uygulamaları
  • Sistem Araçları ve Uygulamaları
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Destek Hizmetleri
  • Kalite ve Akreditasyon
  • Dijital Dönüşüm 
  • Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
  • Açık Eğitim Kaynakları
  • Mobil Öğrenme
  • Uyarlanabilir Eğitim Ortamları
  • 3 Boyutlu Sanal Dünyalar
  • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
  • Veri Madenciliği
  • Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka
  • Öğrenme Analitikleri
 

Kongrede, burada listelenmeyen, açık ve uzaktan öğretim konusunu sosyal, sağlık ve fen bilimlerinde ele alan diğer başlıklar ile ilgili bildiri önerilerine de açıktır. Konu kapsamının genişliği çok farklı başlıkların geliştirilmesi ve ele alınmasına olanak tanımakta; farklı disiplinlerin bir aradalığı açık ve uzaktan öğretim konusunun derinlemesine irdelenmesinin önünü açmaktadır.

Açık ve uzaktan öğretim konusunu çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN

Atatürk Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı