Ana Sayfa
 

00 gün 00 saat 00 dk 00 sn

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2021

9-10 EKİM 2021

ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

KONGRE FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONLINE KATILIM

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde “ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021” gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması "pandemi sonrası dönemde açık öğrenme ve uzaktan eğitim" olacaktır. Kongremiz, tüm aşağıdaki konu başlıklarını ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kongrede çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları online ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler bildiri kitabında yayımlanacaktır. Seçilen tam metin bildirilerden uluslararası yayınevi olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinden yayımlanacak olan alana özgü kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede bilim insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmaya davet edilmektedir.

Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Alanı temelinde
 • Temel Kavramlar ve Teorik Bakış
  • Temel Kavramlar
  • Tarihi
  • Kuramları
  • Yapısı
  • Modelleri
  • Rol Alan Kişiler
 • Ortam ve Araçlar
  • Sistem Araçları
  • Geliştirme Araçları
  • Uygulama Araçları
  • İletişim Araçları
 • Tasarım, Geliştirme, Değerlendirme
  • Ders Tasarımı
  • Yöntem ve Teknikler
  • İletişim ve Etkileşim
  • İçerik tasarımı
  • Ölçme ve Değerlendirme
 • Yönetim
  • Temelde Organizasyon
  • Kalite
  • Destek hizmetleri
  • Yasal Konular
 • Araştırma ve Uygulamalar
  • Araştırmalar
  • Geleceği
  • Sektörel Uygulamalar(Sağlık, Mühendislik, Hukuk, Finans, Spor vb.)
  • Örnek Uygulamalar
 

 

 

Kongrede, burada listelenmeyen, açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunu ele alan diğer başlıklar ile ilgili bildiri önerilerine de açıktır. Konu kapsamının genişliği çok farklı başlıkların geliştirilmesi ve ele alınmasına olanak tanımakta; farklı disiplinlerin bir aradalığı açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunun derinlemesine irdelenmesinin önünü açmaktadır.

Açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunu çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN

Atatürk Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Dekanı