Yazım Kuralları
 

Kongre sunumları ONLINE olarak gerçekleşecektir.

Kongre sunumları ve Bildiriler Kitabının yayın dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCEdir.

Kongreye gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir. Bildiri özeti ile başvuracak olanlar, çalışma konularını minimum 250 ve maksimum 400 kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcüğü, adları soyadları, unvan, kurum ve adreslerini içeren iletişim bilgilerini Kongre web sayfasında yer alan Başvuru kısmından 8 Kasım 2022 tarihine kadar portala yüklemelidir. Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim konusunu çalışmalarına konu edinen, akademik alanda bu konunun önemine dikkat çekmek isteyen ve günümüze değin bu alanda yaşanan dönüşümleri açığa çıkarmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz.

Türkçe özet şablonu için tıklayınız.

Türkçe tam metin şablonu için tıklayınız.

İngilizce özet şablonu için tıklayınız

İngilizce tam metin şablonu için tıklayınız.

YAZIM KURALLARI

 • Tek sütun formatında hazırlanan ana metin, 12 punto Times New Roman karakteriyle ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Ana metin hizalanırken “sola yaslı” seçeneği tercih edilmelidir.
 • Sayfa kenar boşlukları 3 cm olmalıdır.
 • Yazılar A4 boyutunda ve Microsoft Word file (doc veya docx) formatında olmalıdır.
 • Bildiri başlığı büyük harflerle, 14 punto Times New Roman ile bold olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığı hizalanırken “ortala” seçeneği tercih edilmelidir.
 • Yazar veya yazarların isimleri, unvanları, kurum ve bölüm bilgileri bildiri başlığının altına bir boşluk bıraktıktan sonra eklenmelidir. Yazarların bilgileri 10 punto Times New Roman fontunda yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti minimum 250 maksimum 400 kelime olmalıdır.
 • Bildiri özeti ve tam metin Türkçe ise, Türkçe bildiri özetinin devamında İngilizce bildiri başlığı ile İngilizce bildiri özeti de yer almalıdır.
 • Bildiri özetlerinin altında yer alacak anahtar kelimeler (en az 5) 10 punto olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmaya sayfa numarası eklemeyiniz.
 • Grafikler ve resimler sayfa kenar boşluklarını aşmamalıdır. Esere ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. Grafik, fotoğraf, tablo, şekil ve resimlerin açıklamaları (Grafik 1., Fotoğraf 1., Tablo 1., Şekil1. ve Resim 1.) şeklinde numaralandırılarak grafik, fotoğraf, şekil ve resmin altına, tablonun üstüne 11 punto olarak Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
 • Tablo, grafik ve şekillerdeki metinler Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır (Gerekli olduğu durumlarda 6 puntoya kadar inilebilir.)
 • Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmemiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde (erişim tarihi) belirtilmelidir.
 • Bildiri tam metinleri herhangi bir lisansüstü tezden üretilmiş ise kaynakçada mutlaka özgün çalışmaya yer verilmesi gerekmektedir.
 • Kaynak gösterme  biçimi metin içinde ve metin sonunda APA kurallarına (7. baskı) uygun olmalıdır. Dipnot kullanmayınız. Ayrıntılı bilgi https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adresinden edinilebilir.
 • Kısaltmalar standartlara uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma içerisinde kullandığınız kısaltmaların ilk kullanımlarında, parantez içerisinde kısaltmanın tam hali belirtilmedir.
 • Tam metin bildiri, maksimum 5000 kelime olmalı, resimler, grafikler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.